ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ – LHR 15 ES RUPES (έκκεντρη και περιστροφική λειτουργία).

425,00